Kính đa tròng-xu hướng mới của đẳng cấp và sự tiện dụng, không còn những bất tiện khi phải sử dụng hai loại kính cùng lúc

Kính đa tròng-1 giải pháp cho 2 vấn đề. Những người lớn tuổi bị cận thị sẽ mắc phải tình trạng vừa bị cận thị vừa bị viễn thị và phải cần đến 2 cặp kính. Với những chiếc kính đa tròng cao cấp do Youngoptical cung cấp, những người lớn tuổi bị cận thị sẽ thoát khỏi tình trạng bật tiện khi lúc nào cũng phải mang hai cặp kính bên mình.

Đang cập nhật!